Shared reading

Shared reading er en lesemetode utviklet i England. Vi leser korte tekster sammen i små grupper på opp til ti personer. En utdannet leseleder velger ut en kort novelle eller et utdrag av en tekst, og et tematisk relatert dikt. Deltakerne vet ikke hva som skal leses før de møter opp. Shared reading er altså en liten lesesirkel der man stiller uforberedt og tolker skjønnlitterære tekster sammen – på sparket. Magi oppstår!

Metoden er enkel; den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten både underveis og etterpå. Først leser vi en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Deltakerne trenger ikke å forberede seg. Alle får teksten utdelt og man velger selv om man kun vil lytte, eller følge med i teksten samtidig. Gruppas leseleder leser teksten høyt, i rolig tempo, stopper opp underveis, og inviterer til refleksjon og undring. Man trenger ikke å delta i samtalen, det er helt greit å bare lytte, og å dele opplevelsen på den måten. Diktet som blir lest etter novellen leses gjerne flere ganger, etter hvert kommer vi dypere inn i det, og her kan deltakerne også bli invitert til å lese diktet høyt.

Samtalen blir ledet av leselederen, som har lært metoden Shared reading. Metoden handler om å legge til rette for å oppdage litteraturen og åpne opp for forskjellige innfallsvinkler, reaksjoner og innsikter.

Shared Reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det dreier seg om gleden ved å lese og å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap. Høytlesning gir ro og tilstedeværelse, tempoet senkes og fokuset øker. I en Shared reading gruppe er man til stede med den friske delen av seg selv (i motsetning til kognitiv terapi og annen terapi). For pasienter og pårørende som lever i en sykehushverdag, med alt hva det innebærer, kan en lesestund gi en pause fra tanker og bekymringer. Litteraturen tar deg med til andre steder, andre tider, og fokuset samtalen gir, gjør at de kan slippe unna kvernende tanker for en stund.

Shared reading-metoden er utviklet av Jane Davis og The Reader Organisation i Liverpool. På disse sidene finnes linker til forskning som er gjort på Shared reading. https://www.thereader.org.uk/

I England er metoden mye brukt i mange sammenhenger som helsesektoren, i fengsel og rusomsorg, men også i skolen og i offentlige bibliotek. I Norge er metoden nå i ferd med å etablere seg, blant annet i bibliotek, i spesialist-helsetjenesten og i fengselsvesenet.

I Danmark har Læseforeningen jobbet med Shared reading siden 2010. Les mer om det på http://www.laeseforeningen.dk/

2021 0509 08531500