Leselederkurs

Ønsker du å skape felles leseopplevelser ved å opprette og lede lesegrupper etter metoden Shared Reading?

Bli shared reading leseleder


Vi holder kurs i regi av fylkesbibliotek på ulike steder i Norge. Er det ledig plass på et oppsatt kurs, blir de tilbudt andre interesserte. Disse plassene vil annonseres her.

Varighet: Kurset er på 18 timer, fordelt over tre dager.

I løpet av kurset vil du blant annet lære:

  • Hva som kjennetegner Shared Reading og bakgrunnen for metoden
  • Valg og forberedelse av tekst
  • Høytlesningen; funksjon og teknikker
  • Hvordan bli bevisst rollen din som leseleder og gruppeleder
  • Du vil oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder
  • Hvordan komme i gang med grupper og nettverket av lesegruppeledere i Norge

I løpet av kurset vil du få både teoretisk og praktisk kunnskap slik at du ved kursets slutt vil være klar for å holde egne lesegrupper.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for alle som har en kjærlighet til litteratur og er interessert i mennesker. Vi har blant annet hatt kurs for bibliotekarer, helsepersonell, terapeuter, lærere, ansatte i barnevernet og andre som har en interesse for litteratur og menneskers vekst.

Det er maks tolv deltagere på hvert kurs.

2021 0509 09142800