Samarbeidspartnere

Leselederne er en del av et internasjonalt samarbeid hvor vi deler kunnskap, forskning og erfaringer. The Reader er altså vår britiske "moderorganisasjon" som utviklet metoden. Den danske Læseforeningen er da den danske søsterorganisasjonen vår. Både den britiske og den danske peiler seg mer inn mot institusjoner, mens vi i Norge har bibliotekene som arena for våre sammenkomster. Metoden er imidlertid den samme.

Søsterorganisasjoner