Kan en bok endre liv?

Thor Magnus Tangerås mener lesing kan forandre liv og har gitt ut en bok som underbygger dette. Han forsker på transformative leseopplevelser, biblioterapi og litteraturformidling i praksis.

"Forskning har ved hjelp av hjerneskanning vist at det å lese om en opplevelse, kan stimulere nervesystemet i hjernen på samme måte som når du opplever noe selv.

Mens mye av den tidligere empiriske leseforskningen har fokusert på hvorvidt lesing gjør oss mer empatiske overfor andre mennesker, mener Tangerås at det kan være mer fruktbart å se på hvordan lesingen hjelper leseren til å akseptere seg selv.

Leserne Thorshov feb205 U5 A9487

– Litteraturens terapeutiske potensial er uomtvistelig. Men litteratur er ikke en behandling i seg selv. Det kan derimot være et supplement. Jeg tror ikke at litteratur kan bidra til å dempe symptomer, men den kan bidra til økt livskvalitet og større psykologisk velvære".