Forskning

Her finner du en oversikt over relevant forskning gjort på shared reading, lesegrupper og bruk av litteratur i behandling.

Metoden shared reading er en forskningsbasert form for lesegrupper. Pionerarbeidet foregår på Centre for the Humanities and Social Sciences of Health, Medicine and Technology (CRILS) under ledelse av Philip Davis og Josie Billington.
Danske Mette Steenberg var den første utenfor England som tok i bruk Shared reading. Som forsker ved Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet og leder i Læseforeningen, The Readers danske søsterorganisasjon, har Steenberg videreført forskningsarbeidet fra CRILS og samtidig holdt seg nært til praksisfeltet.
I Norge har vi ikke kommet like langt, men det er for tiden en PhD under arbeid ved Lesesenteret i Stavanger. Thor Magnus Tangerås har skrevet artikler om Shared reading og skriver også om det i sin PhD, som kan kjøpes her.

Menn som nylig har gått av med pensjon er i en utsatt gruppe. Pensjon er en svært omkalfatrende overgang for de fleste, og mange får utfordringer med følelse av ensomhet og depresjon som følge. Mange knyter identitet opp mot jobben, og når jobben forsvinner, gjør identiteten gjerne det samme. Denne forskningsrapporten ser nærmere på denne utsatte gruppen.

Evalueringsrapport 2020. En fersk, dansk rapport konkluderer med at lesegruppedeltagelse har en "signifikant positiv effekt på depresjon, stress og angst". Les mer her.

2021 0509 09141300