Kan litteratur redde liv?

Shared reading er en metode for å lese og snakke om litteratur i fellesskap, målet er å åpne litteraturen for folk flest.

Det handler ikke om litterær analyse, men om opplevelsen og undringen teksten skaper. Metoden er utviklet av organisasjonen The Reader i England, der den er mye brukt i bibliotek, i helse- og sosialsektoren, i fengsel og i rusomsorgen. De siste årene har shared reading fått fotfeste også i Norge, og da særlig i bibliotekene. I 2019 gikk Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune i gang med et stort prosjekt for å etablere lesegrupper etter shared reading metoden i sine fylker, og våren 2021 startet Rogaland fylkesbibliotek et tilsvarende prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Her er en lenke kapittelfestivalens foredrag.